Obowiązujący plan AZORY - PARK Logo
 

UWAGA:

W dniu 9 listopada 2017 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utracił moc obowiązywania §7 ust. 2 pkt 1 (Zał. Nr 3/1) zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
- tzw. 17 ZMIANOdnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 61,6 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXXV/2092/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - PARK" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 października 2017 r., poz. 6618.

Plan obowiązuje od dnia 9 listopada 2017 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 6 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 11 października 2017 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 października 2017 r., poz. 6618 - ogłoszenie uchwały Nr LXXXV/2092/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2017 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 listopada 20118 r. w sprawie sprostowania błędu (dot. treści załącznika Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia planu)
plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNdokument pdf-tekst


PROGNOZA oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunek


Załącznik graficzny do prognozy (ok. 8 MB)

dokument pdf-tekst


EKOFIZJOGRAFIA (ok. 2 MB)strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu /
Stenogramy z dyskusji publicznych i sesji RMK dot. planu

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip