Miejskie jednostki organizacyjne Miejskie jednostki organizacyjne

Miejskie jednostki organizacyjne

Na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 511), w celu wykonywania zadań Gmina Miejska Kraków (jako miasto na prawach powiatu) może tworzyć jednostki organizacyjne. Jednocześnie, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077) definiuje formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, także w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego: jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.

 

Nabór na stanowiska kierownicze

Praca w jednostkach

Oświadczenia majątkowe

Zamówienia publiczne miejskich jednostek organizacyjnych

Miejskie jednostki organizacyjneTwoja opinia o BIP MJO - ankieta

Edukacja: Placówki oświatowe | Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

Instytucje kultury: Instytucje kultury

 

Komunalne: KEGW | ZBK | ZCK | ZDMKZIM | ZIS | ZTPK | ZZM

 

Opieka społeczna i zdrowie: System pomocy społecznej | MOPS | Żłobki

 

Porządek publiczny i bezpieczeństwo: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie | Straż Miejska Miasta Krakowa

BIP miejskich jednostek organizacyjnych

Baza teleadresowa BIP MJO


 

Zobacz też: 

Pozostałe jednostki: Grodzki Urząd Pracy

 

Jednostki udzielające świadczeń zdrowotnych, Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Miasto Kraków: Szpital im. Gabriela Narutowicza | Szpital im. Stefana Żeromskiego | Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

 

Inne podmioty: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Spółki miejskie - zobacz, w tym prowadzące BIP na wspólnej platformie BIP MK: Arena Kraków S.A. | Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. | Trasa Łagiewnicka S.A.

 


 

Archiwum BIP MJO