ROK 2018

KONKURS PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W 2018 ROKU

KONKURS PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W 2018 ROKU - WYNIKI

 

ROK 2017

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI POWOŁANEJ W CELU OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH.

 

OTWARTY KONKURS OFERT 2017 (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) 

OTWARTY KONKURS OFERT 2017 (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - WYNIKI

 

KONKURS PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH 2017 (Ustawa o sporcie) 

KONKURS PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH 2017 (Ustawa o sporcie) - WYNIKI

 

OTWARTY KONKURS OFERT 2017 - DZIELNICE (Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

OTWARTY KONKURS OFERT 2017 - DZIELNICE (Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) - WYNIKI

 

 

 

ARCHIWUM:

 1. OTWARTY KONKURS OFERT 2017 edycja II (przeprowadzenie w latach 2017-2018 szkoleń szybowcowych oraz lotów widokowych)
 2. OTWARTY KONKURS OFERT 2017 edycja I (przeprowadzenie w latach 2017-2018 szkoleń szybowcowych oraz lotów widokowych)
 3. OTWARTY KONKURS OFERT 2016
 4. OTWARTY KONKURS OFERT 2016 - WYNIKI
 5. OTWARTY KONKURS OFERT 2015
 6. OTWARTY KONKURS OFERT 2015 - WYNIKI
 7. OTWARTY KONKURS OFERT 2014 - WYNIKI
 8. OTWARTY KONKURS OFERT 2014
 9. OTWARTY KONKURS OFERT 2013
 10. OTWARTY KONKURS OFERT 2013 - WYNIKI
 11. OTWARTY KONKURS OFERT 2012 - WYNIKI
 12. OTWARTY KONKURS OFERT 2012
 13. ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, KTÓRE OTRZYMAŁY POMOC FINANSOWĄ W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT OGŁASZANYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW W 2012 R.
 14. OTWARTY KONKURS OFERT 2011
 15. OTWARTY KONKURS OFERT 2011 - dotacje
 16. OTWARTY KONKURS OFERT 2010
 17. OTWARTY KONKURS OFERT 2010 - dotacje
 18. OTWARTY KONKURS OFERT 2009 - DOTACJE
 19. OTWARTY KONKURS OFERT 2009 - DOKUMENTY
 20. OTWARTY KONKURS OFERT 2008 - DOTACJE