ROK 2019

KONKURS PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W 2019 ROKU - OGŁOSZENIE

ROK 2018

 

Otwarty konkurs ofert 2018 pn.: Zorganizowanie szkoleń teoretycznych do licencji szybowcowej oraz praktycznych podstawowych szkoleń szybowcowych - Ogłoszenie

 

OTWARTY KONKURS OFERT 2018 - DZIELNICE (Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

OTWARTY KONKURS OFERT 2018 - DZIELNICE (Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) - WYNIKI

 

KONKURS PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W 2018 ROKU

KONKURS PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W 2018 ROKU - WYNIKI

 

 

ARCHIWUM:

 1. NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI POWOŁANEJ W CELU OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH.
 2. OTWARTY KONKURS OFERT 2017 (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
 3. OTWARTY KONKURS OFERT 2017 (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - WYNIKI
 4. KONKURS PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH 2017 (Ustawa o sporcie) 
 5. KONKURS PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH 2017 (Ustawa o sporcie) - WYNIKI
 6. OTWARTY KONKURS OFERT 2017 - DZIELNICE (Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
 7. OTWARTY KONKURS OFERT 2017 - DZIELNICE (Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) - WYNIKI
 8. OTWARTY KONKURS OFERT 2017 edycja II (przeprowadzenie w latach 2017-2018 szkoleń szybowcowych oraz lotów widokowych)
 9. OTWARTY KONKURS OFERT 2017 edycja I (przeprowadzenie w latach 2017-2018 szkoleń szybowcowych oraz lotów widokowych)
 10. OTWARTY KONKURS OFERT 2016
 11. OTWARTY KONKURS OFERT 2016 - WYNIKI
 12. OTWARTY KONKURS OFERT 2015
 13. OTWARTY KONKURS OFERT 2015 - WYNIKI
 14. OTWARTY KONKURS OFERT 2014 - WYNIKI
 15. OTWARTY KONKURS OFERT 2014
 16. OTWARTY KONKURS OFERT 2013
 17. OTWARTY KONKURS OFERT 2013 - WYNIKI
 18. OTWARTY KONKURS OFERT 2012 - WYNIKI
 19. OTWARTY KONKURS OFERT 2012
 20. ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, KTÓRE OTRZYMAŁY POMOC FINANSOWĄ W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT OGŁASZANYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW W 2012 R.
 21. OTWARTY KONKURS OFERT 2011
 22. OTWARTY KONKURS OFERT 2011 - dotacje
 23. OTWARTY KONKURS OFERT 2010
 24. OTWARTY KONKURS OFERT 2010 - dotacje
 25. OTWARTY KONKURS OFERT 2009 - DOTACJE
 26. OTWARTY KONKURS OFERT 2009 - DOKUMENTY
 27. OTWARTY KONKURS OFERT 2008 - DOTACJE