Dokument archiwalny

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - termin składania ofert upływa 8 stycznia 2016 roku o godz. 15.00

 

  1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  2. Formularz oferty na 2016 r.

  3. Instrukcja wypełniania oferty zadania publicznego
  4. Wzór karty oceny merytorycznej oferty
  5. Wzór karty oceny formalnej oferty
  6. Sprawozdanie na 2016 r.

 

 

Nabór na kandydatów do pracy w komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku:

  1. Ogłoszenie naboru na kandydatów do pracy w Komisji
  2. Formularz zgłoszeniowy kandydata do prac w Komisji - zał. nr 10