Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań bieżących rocznych dzielnic)- termin składania ofert upływa 5 maja 2017 roku o godz. 15.00

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Formularz oferty na 2017 r.

 

Instrukcje wypełniania ofert zadań publicznych

 

Wzór karty oceny merytorycznej oferty

 

Wzór karty oceny formalnej oferty

 

Sprawozdanie na 2017 r.