Kierownictwo Urzędu Miasta Krakowa

 

Prezydent Miasta Krakowa, zastępcy prezydenta

 

 

Organem wykonawczym w Gminie Miejskiej Kraków jest Prezydent Miasta Krakowa.

 

Prezydent w dordze zarządzenia powołuje i odwołuje swoich zastępców, może również powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcą prezydenta lub sekretarzowi miasta.

 

Pezydent wykonuje zadania przy pomocy urzędu miasta.

 

 

 

 

Prezydent Miasta Krakowa - Prof. Jacek Majchrowski

Zastępcy Prezydenta

I Zastępca Prezydenta - Andrzej Kulig

II Zastępca Prezydenta - Jerzy Muzyk

III Zastępca Prezydenta - Bogusław Kośmider

IV Zastępca Prezydenta - Anna Korfel-Jasińska

 

Sekretarz Miasta - Antoni Fryczek

Skarbnik Miasta - Małgorzata Okarmus

Pełnomocnicy Prezydenta

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami - Bogdan Dąsal

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Ryszard Marek

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny - Marzena Paszkot

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Systemu Zarządzania Jakością - Maria Rusowicz

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza - Paweł Ścigalski

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej - Janusz Kozioł

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej - Anna Okońska-Walkowicz

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Prognoz i Analiz Finansowych - Lesław Fijał
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Transformacji Cyfrowej - Jarosław Bułka
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury - Robert Piaskowski

 

Zespół Społecznych Doradców Prezydenta Miasta Krakowa

Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Przedsiębiorczości - Janusz Chwajoł

Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Problematyki Bioelektromagnetycznej - Marta Patena

Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Targowych Przestrzeni Publicznych - Janusz Kowalski

 

 


 

 

Dyrektorzy Wydziałów patrz Lista Wydziałów UMK

Stanowiska Specjalistyczne