Maria Rusowicz

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Systemu Zarządzania JakościąPlac Wszystkich Świętych 3-4, pok. 41
31-004 Kraków
tel:12 616-15-02
fax: 12 616-12-02

e-mail: Maria.Rusowicz@um.krakow.pl

 

Zadania Pełnomocnika określa Zarządzenie Nr 284/2018 Prezydena Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia i szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Do zadań Pełnomocnika ds. SZJ należą sprawy związane z utrzymywaniem i rozwojem wdrożonego w Urzędzie Miasta Krakowa Systemu Zarządzania Jakością, a w szczególności:

 1. projektowanie i wdrażanie struktur zintegrowanego systemu zarządzania;
 2. zapewnienie, że wymagane procesy Systemu Zarządzania Jakością są ustanawiane, wdrażane i utrzymywane zgodnie z wymaganiami normy;
 3. zapewnienie upowszechniania w Urzędzie Miasta Krakowa świadomości dotyczącej wymagań klienta;
 4. dokonywanie przeglądów dokumentów Systemu Zarządzania Jakością pod kątem ich aktualności;
 5. organizowanie i wspieranie prac związanych z dokonywaniem przez Zespół Sterujący Systemem Zarządzania Jakością przeglądów zarządzania;
 6. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz utrzymania certyfikatu zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008;
 7. nadzorowanie niezgodności, działań usprawniających i projektów doskonalących;
 8. zatwierdzanie niezbędnych zmian w opisie procesu na wniosek właściciela procesu;
 9. podejmowanie decyzji o odstąpieniu od danego punktu opisu procesu;
 10. śledzenie zmian i nowych trendów w zakresie zarządzania jakością;
 11. realizacja innych obowiązków i uprawnień niezbędnych do wykonywania zadań określonych Systemem Zarządzania Jakością.

 

Zobacz też informacje na stronie : ISO w Urzędzie Miasta Krakowa