Anna Okońska-Walkowicz

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej

 

 

ul. Jana Dekerta 24

30-703 Kraków

piętro 3 pok. 8

telefon: +48 12 616 82 16

e-mail: Anna.Okonska-Walkowicz@um.krakow.pl

 

Zadania Pełnomocnika określa Zarządzenie Nr 230/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 Lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej.

 

Do zadań Pełnomocnika ds. Polityki Senioralnej należą sprawy związane z szeroko rozumianą problematyką mieszkańców Krakowa w wieku dojrzałym i poprodukcyjnym, a w szczególności:

1. analiza i ocena sytuacji, współuczestniczenie w opracowywaniu planów strategicznych w tym zakresie oraz integracja i promocja działań poszczególnych wydziałów i jednostek adresowanych do starszych mieszkańców Krakowa

2. kreowanie polityki senioralnej Miasta

3. uczestnictwo w realizacji miejskiego Programu Aktywizacji Społecznej i Integracji Osób Starszych, w tym sieci lokalnych Centrów Aktywności Seniora.

4. współpraca z Krakowską Radą Seniorów i Krakowskim Centrum Seniora

5. współpraca przy realizacji i wdrożeniu:

a) Miejskiego Centrum Zdrowia dla Osób Wieku Dojrzałego,

b) konkursów dla NGO, których beneficjentami są osoby w wieku dojrzałym.

 

Biogram

 

Dr Anna Okońska-Walkowicz ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie pedagogiki. Jest absolwentką studiów doktoranckich. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych został jej nadany decyzją Radą Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ 16 czerwca 1978 roku. Tytuł dysertacji „Prądy i kierunki w polskiej pedagogice opiekuńczej w latach 1918-39”. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii w Wyższej Szkole Pedagogiki w Krakowie i studia podyplomowe z zakresu doskonalenia umiejętności edukatorskich na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

W latach 1972-1987 pracowała jako wychowawca w Państwowym Domu Dziecka nr 2 w Krakowie, od roku 1987 do dzisiaj jest nauczycielem akademickim w Akademii Górniczo- Hutniczej. W latach 2011-2013 pełniła funkcję II Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa.

 

14 października 2013 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

 

Działacz ogólnopolskiej organizacji pozarządowej, Społecznego Towarzystwa Oświatowego od 1987 roku. Aktualnie prezes Towarzystwa. Założycielka jednej z pierwszych społecznych, niepublicznych szkół w Polsce i jej wieloletnia dyrektorka. Kierownik wielu ogólnopolskich projektów realizowanych ze środków UE na rzecz jakości edukacji, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz środowisk zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem. Autorka licznych publikacji dotyczących jakości pracy szkoły i umiejętności nauczycielskich.

 

Zainteresowania i pasje: działania charytatywne i społeczne, narciarstwo, podróże.