Paweł Ścigalski

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza

 

Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

pokój 320

tel.: 12 616 18 83

e-mail: pawel.scigalski@um.krakow.pl

Zadania Pełnomocnika określa Zarządzenie nr 170/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, usprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza

Do zadań Pełnomocnika ds. Jakości Powietrza należą sprawy związane z szeroko rozumianą problematyką poprawy jakości powietrza w Krakowie, a w szczególności:

1. ewaluacja działań dotyczących zinwentaryzowanych obszarów mających wpływ na jakość powietrza w Krakowie;

2. tworzenie koncepcji i monitoringu realizacji "Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością Powietrza w Krakowie";

3. inicjowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza;

4. współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystami i środowiskami społeczno-gospodarczymi w zakresie przygotowywania odpowiednich programów, analiz i ocen;

5. przewodniczenie zespołom zadaniowym opracowującym dokumenty o charakterze programowym lub je opiniującym;

 

Biogram

Urodził się w 1977 r. w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej z zakresu ochrony środowiska oraz studia typu MBA związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym. Zdobył doświadczenie menedżerskie w sektorze publicznym i podmiotach prywatnych. W latach 2010-2014 radny miasta Krakowa; pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza RMK. Autor uchwał antysmogowych, inicjator działań na rzecz zrównoważonego transportu w oparciu o infrastrukturę rowerową, pomysłodawca różnego rodzaju akcji ekologicznych, m.in. „Sprzątamy Kraków na wiosnę”. Stale współpracował z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami – Krakowskim Alarmem Smogowym, Kraków Miastem Rowerów i innymi, które promują walkę o czyste powietrze i zasady zrównoważonego rozwoju.