Sporządzany plan MISTRZEJOWICE - PÓŁNOC Logo
 

Powierzchnia planu - 96,4 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XV Mistrzejowice

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Rozpatrzenie wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - PÓŁNOC".

Odnośnik do rozpatrzenia wnioskówstrona bip

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu     Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Przystąpienie do niniejszego planu miejscowego stanowi realizację Uchwały Nr LXXIX/1945/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia działań dla Prezydenta Miasta Krakowa, w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnych obszarów Dzielnicy XV Mistrzejowice pn. "Mistrzejowice - Północ". Z uwagi na niekontrolowaną intensywną zabudowę przedmiotowego obszaru zespołami budynków mieszkaniowych wielorodzinnych oraz wynikające z tego nasilenie problemów komunikacyjnych, konieczne jest stworzenie warunków formalno-prawnych dla przestrzennego uporządkowania obszaru, poprzez harmonijne kształtowanie zabudowy zgodnie z kierunkami rozwoju wyznaczonymi w dokumencie Studium.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych