Dokument archiwalny

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska działa na podstawie Zarządzenia Nr 2853/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

 

Skład Komisji:

 

 1.  Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody
 2.  Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik
 3.  Fundacja Fundusz Partnerstwa
 4.  Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 5.  Fundacja Aeris Futuro
 6.  Fundacja Sendzimira
 7.  Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa
 8.  Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu
 9.  Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie
 10.  Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
 11.  Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły
 12.  Stowarzyszenie Zielone Kliny
 13.  Fundacja Otwarty Plan
 14.  Stowarzyszenie „Nasza Olszanica”
 15.  Stowarzyszenie na Rzecz Toń
 16. Fundacja Dzika Klinika

 

Przewodnicząca Komisji:

Małgorzata Małochleb

Fundacja Otwarty Plan

e-mail: KDOsrodowisko@wp.pl

e-mail: gosia@otwartyplan.org

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji:

Kasper Jakubowski

Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu

e-mail: kasper.jakubowski@gmail.com

 

Sekretarz Komisji:

Artur Mucha

Stowarzyszenie Zielone Kliny

e-mail: info@zielone-kliny.pl

 

Wydział Kształtowania Środowiska UMK w pracach Komisji reprezentuje:

Jolanta Zając

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Edukacji Ekologicznej

e-mail: Jolanta.Zajac@um.krakow.pl

 


 

 Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w 2017 r.

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI

ROK 2018

1. 17 stycznia 2018 r. o godz. 9.00. w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

 

Protokół z posiedzenia Komisji

 

2. 28 lutego 2018 r. o godz. 9.00. w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

Protokół z posiedzenia Komisji

 

3. 21 marca 2018 r. o godz. 9.00. w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

4. 18 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00. w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

5. 16 maja 2018 r. o godz. 9.00. w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

5. 20 czerwca 2018 r. o godz. 9.00. w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

6. 18 lipca 2018 r. o godz. 9.00. w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

 

7. 19 września 2018 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

8. 17 października 2018 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

9.  21 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

10. 12 grudnia 2918 r. o godz. 9.00 w Miejskim centrum Dialogu, ul. Bracka 10


Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w 2016 r.

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI:

ROK 2017

1. 18 stycznia 2017 r. o godz. 9.00. w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

 Protokół z posiedzenia Komisji 

 

2. 15 lutego 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

Protokół z posiedzenia Komisji

  

3. 3 marca 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

Protokół z posiedzenia Komisji 

 

4. 15 marca 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

Protokół z posiedzenia Komisji 

 

5. 17 maja 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

Protokół z posiedzenia Komisji

 

6. 21 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

 7. 20 września 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

Protokół z posiedzenia Komisji

 

 

8. 18 października 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

Protokół z posiedzenia Komisji

 

 

9. 15 listopada 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

Protokół z posiedzenia Komisji

 

 

10. 20 grudnia 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz też:

 

Stronę archiwalną KDO Ds. Środowiska - lata 2014 - 2016

 

 Stronę NGO Organizacje Pozarządowe