Dokument archiwalny
Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

W dniu 18 lipca 2018 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

 

Plan posiedzenia:

1. Zakrzówek i procedowanie objęcia ochroną

2. Ogólne zasady koszenia łąk w Krakowie

3. Nabywanie terenów pod cele publiczne

4. Stan prac nad Wieloletnim Programem Współpracy NGO z Gminą Miejską Kraków

5. Oklejanie ekranów akustycznych

6. MPZP "Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa"

7. MPZP "Łąki Nowohuckie"

8. Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi (...)

9. Wolne wnioski

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-07-12
Data publikacji:
2018-07-12
Data aktualizacji:
2018-07-12