Dokument archiwalny
Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

W dniu 16 maja 2018 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10 w Krakowie odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

 

Program posiedzenia:

 

1. Projekt uchwały w sprawie powiększenia użytku ekologicznego "Łąki Nowohuckie"

 

2. Dyskusja do referatu Kazimierza Walasza „Jak zapewnić zieleń mieszkańcom Krakowa?"

 

3. Uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa"

 

4. Omówienie bieżących prac przy budowie Trasy Łagiewnickiej

 

5. Informacja nt. stanowisk gniewosza plamistego na Zakrzówku

 

6. Informacja ws. zaproszenie przedstawicieli do udział Komisji w Zespole ds. Opracowania Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowyi w latach 2019-2022

 

7. Tematy bieżące i wolne wnioski

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-05-09
Data publikacji:
2018-05-09
Data aktualizacji:
2018-05-09