Dokument archiwalny

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska działa na podstawie Zarządzenia Nr 2638/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Skład Komisji:

 

1.Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń w Krakowie

2. Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody

3. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik

4. Fundacja Fundusz Partnerstwa

5.Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

6. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

7. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich

8. Fundacja Aeris Futuro

9. Fundacja Sendzimira

10. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa

11. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu

12. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie

13. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne

14. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły

15. Stowarzyszenie Zielone Kliny

16. Fundacja Otwarty Plan

17. Stowarzyszenie „Nasza Olszanica”  

 

Przewodniczący Komisji:
Mariusz Waszkiewicz
Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
e-mail: mariusz.tnrop@wp.pl

 

Wiceprzewodniczący Komisji:

Kasper Jakubowski

Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu

e-mail: kasper.jakubowski@gmail.com

 

Sekretarz Komisji:
Małgorzata Małochleb
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
e-mail: m.g.malochleb@gmail.com

 

Wydział Kształtowania Środowiska UMK w pracach Komisji reprezentuje:

Jolanta Zając

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Edukacji Ekologicznej

e-mail: Jolanta.Zajac@um.krakow.pl

 


 

 TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI:

 ROK 2017

1. 18 stycznia 2017 r. o godz. 9.00. w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

 


ROK 2014

 

 

1. 3 grudnia 2014 r. o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska pl. Matejki 5/6

 

- protokół z posiedzenia Komisji w dniu 3 grudnia 2014 r.

 

- Uchwała Nr 10/2014 KDO ds. Środowiska z dnia 3 grudnia 2014 r.

  

- załącznik do Uchwały nr 10/2014 - Regulamin Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Środowiska

 

 - Uchwała Nr 11/2014 KDo ds. Srodowiska z dnia 3 grudnia 2014 r. -Opinia w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015.

 

-  Uchwała Nr 12/2014 KDO ds. Środowiska z dnia 3 grudnia 2014 r. - Opinia w sprawie projektu Budżetu Krakowa na rok 2015.

 

       -  załącznik nr 1 do uchwały Nr 12/2014 - projekt budżetu Krakowa na 2015 r.

 

- załącznik Nr 2 do Uchwały nr 12/2014 - projekt budżetu Krakowa na 2014 r.

 

- Uchwała Nr 13/2014 KDO ds. Środowiska z dnia 3 grudnia 2014 r. - Stanowisko KDO ws. ekranów akustycznych

 

- Uchwała Nr 14/2014 KDO ds. Środowiska z dnia 3 grudnia 2014 r. - zbiorniki wodne Bagry i Staw Płaszowski

 

- Uchwała Nr 15 /2014 KDO ds. Środowiska z dnia 3 grudnia 2014 r.- uchylenie uchwały Rady Miasta Krakowa z dn. 8 października 2014 r. nr CXVII/1862/14 w sprawie ustalenia kierunków działania dotyczącego utworzenia na terenie dzielnicy IV Prądnik Biały ciągu pieszorowerowego w obszarze użytku ekologicznego Dolina Prądnika, wzdłuż rzeki Białuchy

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE KDO DS. ŚRODOWISKA ZA ROK 2014.

 


 

 ROK 2015

1.  14 stycznia 2015 r.  o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska pl. Matejki 5/6

 

 

- uchwała Nr 1/2015 KDO ds. Srodowiska z dnia 14 stycznia 2015r. - utworzenie Zarządu Zieleni Miejskiej

 

- uchwała Nr 2/2015 KDO ds. Środowiska z dnia 14 stycznia 2015r. - mpzp Koło Tynieckie - Bodzów

 

                                                                                                                                                   załącznik graficzny do uchwały Nr 2/2015       


 

2. 25 lutego 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Plac Matejki 5/6

 

- uchwała Nr 3/2015 KDO ds. Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. - pomniki przyrody na terenie Krakowa

 

 

 - protokół z posiedzenia Komisji

 

 

3. 11 marca 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIII,  Rynek Podgórski 1

 

- uchwała Nr 4/2015 KDO ds. Środowiska z dnia 11 marca 2015 r.- czesanie psów na terenach parkowych i trawnikach

 

 

- protokół z posiedzenia Komisji

 

 

4. Dokumenty Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Srodowiska z posiedzenia w dniu 25 marca 2015 r.

 

- uchwała Nr 5/2015 KDO ds. Środowiska z dnia 25 marca2015 r. - Park Bagry

- uchwała Nr 6/2015 KDO ds. Środowiska z dnia 25 marca 2015 r. - Miejska Komisja Architektoniczno - Budowlana

- uchwała Nr 7/2015 KDO ds. Środowiska z dnia 25 marca 2015 r. - strefa ciszy na zbiornikach wodnych:Staw Płaszowski, Bagry,Zakrzówek, Przylasek Rusiecki, Zalew Nowohucki, Zalew w Batowicach,

 

- protokół z posiedzenia Komisji

 

 

 

4. 22 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Plac Matejki 5/6

 

- uchwała Nr 8/2015 KDO ds. Środowiska z dnia 22 kwietnia2015 r.- utworzenie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego - łąki Tonie

 

załącznik graficzny do uchwały nr 8/2015

 

- uchwała Nr 9/2015 KDO ds. Środowiska z dnia 22 kwietnia2015 r.- w sprawie pomników przyrody na terenie Miasta Krakowa

- uchwała Nr 11/2015 KDO ds. Środowiska z dnia 22 kwietnia2015 r.-w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę nr CX/1666/14 w sprawie przyjęcia Programu usuwania  wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

 

- protokół z posiedzenia Komisji

 

 

5. 17 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Plac Matejki 5/6

 

6. 29 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Plac Matejki 5/6

 

- uchwała Nr 12/2015 KDO ds. Środowiska z dnia 29 czerwca 2015 r. - Trasa Pychowica i Zwierzyniecka

- uchwała nr 13/2015 KDO ds. Srodowiska z dnia 29 czerwca 2015 r. - ochrona gniewosza plamistego na Zakrzówku

 

- protokół z posiedzenia Komisji

 

 

7. 2 września 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Plac Matejki 5/6

 

- protokół z posiedzenia Komisji

 

 

8. 12 września 2015 r. ( sobota ) o godz. 11.30 - Przylasek Rusiecki

 

- protokół z posiedzenia Komisji

 

 

916 września 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Plac Matejki 5/6

 

- protokół z posiedzenia Komisji

 

 

10. 30 września 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Plac Matejki 5/6

 

 

- uchwała Nr 14/2015 KDO ds. Środowiska z dnia 30 września 2015 r. - pomniki przyrody

 

- uchwała Nr 15/2015 KDO ds. Środowiska z dnia 30 września 2015 r. - użytek ekologiczny Las Mogilski

 

                                                                                                                           załącznik graficzny do uchwały nr 15/2015

                                                                                                                                  załącznik graficzny(2) do uchwały nr 15/2015

 

- uchwała Nr 16/2015 KDO ds. Środowiska z dnia 30 września 2015 r. - opinia do projektu budżetu Miasta na rok 2016

 

 

 

11. 28 października 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności, ul. Sławkowska 17 lok.24

 

- uchwała Nr 17/2015 KDO ds. Środowiska z dnia 28 października 2015 r.- degradacja terenu źródliskowego cieku zasilającego Park Rzeczny Drwinka

 

 

- protokół z posiedzenia Komisji

 

 

12. 25 listopada 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Plac Matejki 5/6

 

- uchwała Nr 18/2015 KDO ds. Środowiska z dnia 25 listopada 2015 r. - opinia w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016

 

- uchwała Nr 19/2015 KDO ds. Środowiska z dnia 25 listopada 2015 r.- opinia w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki"

 

- uchwała Nr 20/2015 KDO ds. Środowiska z dnia 25 marca 2015 r. - konkurs architektoniczno urbanistyczny na zagospodarowanie Zakrzówka

 

- uchwała Nr 21/2015 KDO ds. Środowiska z dnia 25 marca 2015 r. - apel o wykup terenów na Zakrzówku

 

- uchwała Nr 22/2015 KDO ds. Środowiska z dnia 25 marca 2015 r. - usuwanie drzew w Krakowie

 

 

- protokół z posiedzenia Komisji 

 

 

13. 14 grudnia 2015 r. o godz. 9 w siedzibie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Pl. Matejki 5/6

 

- uchwała Nr 23/2015 KDO ds. Środowiska z dnia 14 grudnia2015 r. - petycja do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zasad opracowania dokumentu Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 - 2030

 

 

- protokół z posiedzenia Komisji

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE KDO DS. ŚRODOWISKA ZA ROK 2015.

 


 

 

 ROK 2016

1. 10 lutego 2016 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

 

- uchwała Nr 1/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. - zmiana punktowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bulwary Wisły"

- uchwała Nr 2/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu udostępniania gruntów miejskich cyrkom wykorzystującym w spektaklach zwierzęta....

- uchwała Nr 3/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie sprawowania kontroli nad dzikimi zwierzętami

 

- Prezentacja - wpływ lotniska na środowisko

 

- protokół z posiedzenia Komisji

 

 

2. 2 marca 2016 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

 

- uchwała Nr 4/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie działań zmniejszających bieżący poziom zanieczyszczenia powietrza

- uchwała Nr 5/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie celowości nasadzania na obszarach zieleni miejskiej Krakowa Paulowni (CLON IN VITRO 112) oxytree

- uchwała Nr 6/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie podejmowania interwencji i przetrzymywania zwierząt dzikich w ośrodku rehabilitacji

- uchwała Nr 7/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Kraków części działek nr 322/65 i 322/68 obr. 15 jedn. ew. Podgórze położonych w rejonie ul. Krzywda w Krakowie

 

- Projekt Obywatelski Zielone Kliny

  

- protokół z posiedzenia Komisji

   

 

3. 30 marca 2016 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

 

- uchwała Nr 8/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 30 marca 2016 r.  w sprawie projektu planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego

- uchwała Nr 9/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 30 marca 2016 r.  w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rejon Ulicy Koszykarskiej

- uchwała nr 10/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 30 marca 2016r.  w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Doliny Rudawy w Krakowie

- uchwała nr 11/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie w sprawie oceny władz Krakowa w sprawach zagospodarowania przestrzennego

 

- protokół z posiedzenia Komisji

 

4. 27 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

 

- protokół z posiedzenia komisji

 

- Prezentacja - Rola wody w zrównoważonym rozwoju Miasta Krakowa

 

 

5. 18 maja 2016 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

 

- uchwała Nr 12/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w obrębie 40 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Radzikowskiego

- uchwała Nr 13/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie opracowania Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2016 – 2030

- uchwała Nr 14/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie w sprawie w sprawie realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

 

       - protokół z posiedzenia komisji  

 

 

6. 15 czerwca 2016 r. o godz. 9.00. w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

 

          - uchwała Nr 15/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie podejmowania interwencji i przetrzymywania zwierząt dzikich w ośrodku rehabilitacji

          - uchwała Nr 16/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie strategii działań w zakresie ochrony wód i prowadzenia gospodarki wodnej na terenie miasta Krakowa dla potrzeb Gminy Kraków

          - uchwała Nr 17/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zrzutu wód z odwodnień budowlanych oraz opracowania realnego cennika za zrzut tych wód przez MPWiK w Krakowie

 

 

      - protokół z posiedzenia Komisji

 

 

 7. posiedzenie z dnia 21 lipca 2016 r.

 

 

 - uchwała Nr 18/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 21.07.2016 r. w sprawie opracowywanego planu miejscowego “Rejon Fortu Bronowice”.

 - uchwała Nr 19/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 21.07.2016 r. w sprawie uchwały KDO ws. opracowywanego planu miejscowego “Rejon ulicy Czerwone Maki”.

 

 

- protokół z posiedzenia Komisji

 

 

 8. 21 września 2016 r. o godz. 9.00. w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

 

- uchwała Nr 20/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 21 wrzesnia 2016 r. w sprawie Zespołu Zadaniowego ds. Ochrony Zieleni

- uchwała Nr 21/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 21 września 2016 r. w sprawie  ustanowienie użytku ekologicznego Łąki Olszanickie

- uchwała Nr 23/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 20 września 2016 r. w sprawie  strategii zmian organizacji ruchu na ul. Kalwaryjskiej w Krakowie

 

 

 - protokół z posiedzenia Komisji

 

 9. 5 października 2016 r. o godz. 9.00. w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

 

- uchwała Nr 24/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 5 października  2016 r. w sprawie wyboru i zakresu prac przedstawiciela Komisji w procedurze wydawania przez Wydział Kształtowania Środowiska opinii do decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony zieleni.

- uchwała Nr 25/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa

- uchwała Nr 26/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 5 października 2016 r. w sprawie  wyboru koncepcji zagospodarowanie Parku Zakrzówek

 

 

- protokół z posiedzenia Komisji

 

        10. 19 października 2016 r. o godz. 9.00. w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.  

 

- uchwała Nr 27/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 19 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Pychowice – Ogród Akademicki".

- uchwała Nr 28/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 19 października 2016 r. w sprawie włączenia do prac nad projektem budowlanym Parku Zakrzówek przedstawicieli organizacji społecznych

 

- protokół z posiedzenia Komisji

 

 

11. 16 listopada 2016 r. o godz. 9.00. w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

 

- Uchwała nr 29/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 16 listopada 2016 roku - Opinia w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017.

- Uchwała nr 30/2016 KDO ds. Środowiska dnia 16.11.2016 r. - opinia ws. ustanowienia pomników przyrody na terenie Krakowa

- Uchwała nr 31/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 16.11. 2016 r. - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bagry".

- Uchwała nr 32/2016 KDO ds. Środowiska z dnia 16.11. 2016 r. - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rajskiej"

 

- protokół z posiedzenia Komisji

 

 

12.  21 grudnia 2016 r. o godz. 9.00. w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

 

- protokół z posiedzenia Komisji

 

 

 

Strona archiwalna

 

zobacz też stronę NGO Organizacje Pozarządowe