Dokument archiwalny

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

13 września 2012 roku została powołana Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska działa na podstawie Zarządzenia Nr 2638/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 września 2014 r. w w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Skład Komisji:

 1. Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń w Krakowie
 2. Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody
 3. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik
 4. Fundacja Fundusz Partnerstwa
 5. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
 6. Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
 7. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 8. Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
 9. Fundacja Aeris Futuro
 10. Fundacja Sendzimira
 11. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa
 12. Stowarzyszenie Zielona Mogiła

Przewodniczący Komisji:
Mariusz Waszkiewicz - Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
e-mail: mariusz.tnrop@wp.pl

Wiceprzewodnicząca Komisji:
Joanna Mieszkowicz - Fundacja Aeris Futuro
e-mail: jmieszkowicz@aerisfuturo.pl

Sekretarz Komisji:
Joanna Pieśluk - Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
e-mail: joanna.piesluk@fpds.pl


DOKUMENTY

Regulamin Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

Sprawozdania ze spotkań Komisji Dialogu Obywatelskiego w 2013 roku

spotkanie w dniu 15 maja 2013 r.

     załącznik nr 1 do sprawozdania z dnia 15 maja 2013 r.

     załącznik nr 2 do sprawozdania z dnia 15 maja 2013 r.

    załącznik nr 3 do sprawozdania z dnia 15 maja 2013 r.

spotkanie w dniu 3 kwietnia 2013 r.

    załącznik nr 1 do sprawozdania z dnia 3 kwietnia 2013 r.

    załącznik nr 2 do sprawozdania z dnia 3 kwietnia 2013 r.

spotkanie w dniu 20 marca 2013 r.

spotkanie w dniu 9 stycznia 2013 r.


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

Sprawozdanie ze spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w dniu 13 września 2012 r.

Sprawozdanie ze spotkania komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w dniu 2 października 2012 r.

      Załącznik do Sprawozdania ze spotkania komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w dniu 2 października 2012 r.

Sprawozdanie ze spotkania komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w dniu 12 listopada 2012 r.

Sprawozdanie ze spotkania komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w dniu 12 grudnia 2012 r.