Dokument archiwalny
Posiedzenie Komiji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

W dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w Krakowie odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

 

Program posiedzenia:

1. Zasady nabywania terenów przez Wydział Skarbu Miasta;

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - omówienie sytuacji w wybranych sporządzanych planach;

3. Projekt Programu Współpracy GMK na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi, przekazany przez MOWIS;

4. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, przekazany przez MOWIS;

5. Tematy bieżące i wolne wnioski

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-06-14
Data publikacji:
2018-06-14
Data aktualizacji:
2018-06-14