Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-04-16 UNIEWAŻNIENIE KONKURU PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Zarządzenie Nr 905/2020 Prezydent Miasta Krakowa unieważnił Konkurs projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2020 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-04-15 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Worcella dz.145,146 obr.8 Środmieście

Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

Metka i dziennik zmian2020-04-15 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sapalskiego dz.86/2,211,271/6,287/7,287/8,287/9 obr.82 Podgórze

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.