Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-01-23 Zgłoszenie nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, ul. Danusi Jurandówny dz. 174/9 obr. 76 Kraków Podgórze

Zgłoszenie nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi