Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-06-17 Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej dz. 338,339,319/4,319/5 obr.58 Kraków, Nowa Huta

Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej