Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-05-11 Obwieszczenie w związku z wszczęciem na wniosek strony postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego elewacji frontowych wraz z klatką schodową kamienicy przy ul. Krupniczej 12 w Krakowie.

Zawiadamia się o wszczęciu na wniosek strony postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego elewacji frontowych wraz z klatką schodową kamienicy przy ul. Krupniczej 12 w Krakowie.