Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-06-30 Zgłoszenie budowy wolnostojącego kontenerowego budynku stacji transformatorowej ul.Nad Fosą dz. 64/1 obr.96 Kraków, Podgórze

Zgłoszenie budowy wolnostojącego kontenerowego budynku stacji transformatorowej

Metka i dziennik zmian2020-06-29 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej ul.Prądnicka dz. 249,207 obr.45 Kraków, Krowodrza

Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz sieci wodociągowej