Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-04-09 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Aleksandrowicza dz.651,85/2 obr.93 Podgórze

Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian2020-04-09 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Aleksandrowicza dz.651,85/2 obr.93 Podgórze

Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian2020-04-09 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Podhalańska dz.113/11,113/7 obr.43 Podgórze

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.