Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-04-24 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Łobzowskiej 12-14 w Krakowie.

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Łobzowskiej 12-14 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-04-24 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Długiej 10 w Krakowie.

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Długiej 10 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-04-24 Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Łokietka dz. 246 obr.45 Kraków, Krowodrza

Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej

Metka i dziennik zmian2020-04-24 CENTRA AKTYWNOŚCI SENIORÓW nadal zamknięte

Od 12 marca do odwołania lokalne Centra Aktywności Seniorów w Krakowie są zamknięte. Taką decyzję podjął Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w celu przeciwdziałania zagrożeniu zarażenia się koronawirusem wśród osób starszych.