Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-05-07 Podwójnie wykluczeni/one. Poradnik na czas pandemii

W związku z trwającą pandemią COVID - 19, Rada ds. Równego Traktowania przygotowała specjalny poradnik dedykowany grupom narażonym na wykluczenie, osobom z niepełnosprawnościami, osobom doświadczającym przemocy, LGBT + oraz obcokrajowcom i obcokrajowczyniom.