Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-01-24 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Gaik dz.635/6,634/1 obr.24 Krowodrza

Budowa sieci gazowej oraz przyłącza gazu.

Metka i dziennik zmian2020-01-24 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pasternik dz.567,569 obr.34 Krowodrza

Budowa sieci oraz przyłącza gazu.