Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-05-29 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów:
- "MAZOWIECKA" (-> Odnośnik do ogłoszenia)
- "RUSZCZA - PÓŁNOC" (-> Odnośnik do ogłoszenia)
Termin składania wniosków do ww. planów do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Metka i dziennik zmian2020-05-29 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wszczęcia postępowania na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami sposobu korzystania z nieruchomości.

Metka i dziennik zmian2020-05-27 Zgłoszenie budowy przenośnego wolnostojącego masztu antenowego dz. 93/19 obr.85 Kraków, Podgórze

Zgłoszenie budowy przenośnego wolnostojącego masztu antenowego