Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-05-06 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o wydłużeniu terminu składania wniosków do dnia 10 czerwca 2020 r. do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LAS WITKOWICKI". Sposoby składania wniosków określono w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2020-05-06 Zgłoszenie budowy przenośnego wolno stojącego masztu antenowego ul.Jakubowskiego dz. 188 obr.59 Kraków, Podgórze

Zgłoszenie budowy przenośnego wolno stojącego masztu antenowego