Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-06-09 Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej , przyłącza średniego napięcia ul.Domagały dz. 391 obr.104 Kraków, Podgórze

Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej , przyłącza średniego napięcia