Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-06-15 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.oś.Stalowe dz.35/1 obr.47 Nowa Huta

Budowa instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Metka i dziennik zmian2020-06-10 Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Miejskiej Kraków

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje, że Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Gminie Miejskiej Kraków. Funkcję będzie pełnił Pan Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami. 

Metka i dziennik zmian2020-06-10 AU-02-2.670.1.4.2020.AKW korekta wniosku budynek wielorodzinny przy ul. Zielińskiego

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi, zbiornikiem retencyjnym, parkingami zewnętrznymi, drogą wewnętrzną, chodnikami, na działkach nr: 82/1, 82/6, 82/7 obręb 9 Podgórze, z infrastrukturą techniczną na działkach inwestycji oraz na działkach nr 81/1, 81/4, 84/10, 336, 57/1, 294/1, 58/1, 75/3, 75/5, 76/1, 80/1, 323/1, 323/2 obręb 9 Podgórze, przy ul. Zielińskiego w Krakowie".