Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-08-25 Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Willowe dz.128 obr.47 Nowa Huta

Budowa instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej.

Metka i dziennik zmian2020-08-25 Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Centrum B dz.156 obr.45 Nowa Huta

Budowa instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej.