Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-07-17 Zgłoszenie budowy przenośnego wolnostojacego msztu antenowego ul.Grzepskiego dz. 102/1 obr.93 Kraków,Podgórze

Zgłoszenie budowy przenośnego wolnostojacego msztu antenowego

Metka i dziennik zmian2020-07-17 Zgłoszenie budowy przenośnego wolnostojącego masztu antenowego dz.93/19 obr.85 Kraków, Podgórze

Zgłoszenie budowy przenośnego wolnostojącego masztu antenowego