Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-03-06 Zgłoszenie budowy prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej ul.Cechowa dz. 90/5 obr.65 Kr4aków, Podgórze

Zgłoszenie budowy prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej