Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-09-03 AU-02-2.670.1.6.2020.AKW informacja

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu (zjazd z drogi wewnętrznej, drogi, miejsca postojowe naziemne, chodniki, zieleń) wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz oświetlenia terenu, przełożeniem i zabezpieczeniem sieci gazu, likwidacją nieczynnej i zabezpieczeniem istniejącej sieci ciepłownicznej na dz. nr 171/44, 171/73, 171/72, 171/39, 676/2 obr. 4 Śródmieście w rejonie ul. Seniorów Lotnictwa i ul. Ułanów w Krakowie.”.