Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-06-25 obwieszczenie ds: AU-02-5.6730.2.46.2020.JRM

„Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego o rozczłonkowanej bryle z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną oraz wewnętrznymi instalacjami wod-kan, c.o., energii elektrycznej, zbiornikami retencyjnymi wraz z ich zewnętrznymi odbiornikami na działkach nr 378/5, 378/6 obr. 43 Podgórze oraz budowa zjazdu z działki nr 330/1 na działkę 377 obr. j.w. wraz z budową wewnętrznej drogi na działkach nr: 377, 378/5, 378/6 obr. j.w. przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian2020-06-25 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w energię elektryczną obejmująca budowę agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej oraz linii kablowych nN-0,4 kV stanowiących instalację wewnętrzną doprowadzającą prąd do budynku szpitala przy ul. Kopernika 38 w Krakowie, na działce nr 28/2 obr. 51 Śródmieście”

Metka i dziennik zmian2020-06-25 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przy ul. Łużyckiej w Krakowie, na działkach nr 200/3 obr.62 Podgórze, 317/6, 94/32, 94/46, 94/48 obr.61 Podgórze”

Metka i dziennik zmian2020-06-25 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.113.2020.DBO

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 146/10, 146/11 obr. 60 Podgórze przy ul. Czajnej w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-06-25 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.162.2020.DBO

Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 na dz. nr 149/1, 149/2, 24/3, 25/7 obr. 59 Podgórze przy ul. Ciasnej w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-06-25 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 540 obr. 9 Nowa Huta w ul. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-06-25 Obwieszczenie o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 376/4, 377/4, 30/74 obr. 9 Krowodrza przy ul. Morelowej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-06-25 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

"Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym oraz budynkiem handlowym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu, w tym: sieciami elektryczną, gazową i wodociągową, zjazdami, ciągami komunikacji pieszej i kołowej, miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną oraz budową sieci kanalizacyjnych na dz. nr 473/111, 473/88 obr. 3 Nowa Huta, 303/5, 303/4, 325/1 obr. 4 Nowa Huta, 513 obr. 11 Nowa Huta w Krakowie"

Metka i dziennik zmian2020-06-25 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z nieruchomości przy ul. Odlewniczej 12-24 dz. nr 230/9, 231/9, 232/9, 233/10, 234/13, 357/5 obr. 5 Krowodrza.