Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-06-23 Obwieszczenie ds. AU-01-2.6740.1.2492.2019.SLE

Postępowanie znak: AU-01-2.6740.1.2492.2019.SLE w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalno-usługowych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi wewnątrz budynków: wodociągową , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, elektryczną, słaboprądową (w tym SSP i DSO), grzewczą, wentylacji mechanicznej bytowej, wentylacji grawitacyjnej, hydrantową, oddymiania klatek schodowych i wind, a także instalacjami wewnętrznymi na zewnątrz budynków: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ze zbiornikiem retencyjnym spowalniającym spływ wód opadowych i przepompownią ścieków, kanalizacji deszczowej tłocznej, wewnętrzną linią zasilającą oraz oświetleniem terenu - realizowanych w ramach etapu I i etapu II, z wewnętrznym układem komunikacyjnym z miejscami postojowymi, murami oporowymi, drogą wewnętrzną na dz. nr 68/22, 68/23, 68/24, 68/28, 68/29, 68/30 obr. 28 jedn. ewid. Krowodrza oraz zjazdem na dz. nr 292, 133/1 obr. 28 jedn. ewid. Krowodrza w pobliżu al. 29 Listopada w Krakowie".

 

Metka i dziennik zmian2020-06-23 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu przy ul. Bohaterów Wietnamu 5 - dz. nr 1074 obr. 23 Śródmieście / ul. Młyńska 7 - dz. nr 936/1 obr. 23 Śródmieście, a także w rejonie ul. Młyńska 10 - dz. nr 751/1 obr. 4 Śródmieście.

Metka i dziennik zmian2020-06-23 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 34 szt. drzew z terenu: ul. Dobrego Pasterza 127 dz. nr 131/74 obr. 21 Śródmieście, ul. Kwartowa 1 - dz. nr 131/73 obr. 21 Śródmieście, ul. Majora 7 - dz. nr 193/25 obr. 22 Śródmieście, ul. Majora 48 - dz. nr 67/134 obr. 22 Śródmieście, ul. Majora 5 - dz. nr 193/26 obr. 22 Śródmieście, ul. Powstańców 36 - dz. nr 67/103 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 9A - dz. nr 67/128 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 11 - dz. nr 67/129 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 11A - dz. nr 67/120 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 17A - dz. nr 67/96 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 15 - dz. nr 67/121 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 7C - dz. nr 67/139 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 7B - dz. nr 67/140 obr. 22 Śródmieście.

Metka i dziennik zmian2020-06-23 Zgłoszenie budowy oraz likwidacji fragmentu istniejącej osiedlowej sieci cieplnej ul.Romanowicza dz. 46/2,45/6,45/33 obr.14 Kraków, Podgórze

Zgłoszenie budowy oraz likwidacji fragmentu istniejącej osiedlowej sieci cieplnej

Metka i dziennik zmian2020-06-23 OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa osiedlowej sieci cieplnej na dz. nr 508, 394, 314/1, 323/4 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza w ul. Kościuszki w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-06-23 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 18-06-2020 r., znak: WS-05.6131.1.724.2019.AB1, zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa: brzozy brodawkowatej nr 2 o obw. pnia 47+43 cm, z terenu przy skrzyżowaniu ul. Włoskiej i Białoruskiej, dz. nr 811/66 obr. 49 Podgórze oraz decyzji z dnia 18-06-2020 r., znak: WS-05.6131.1.724.2019.AB2, niezezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew: brzozy brodawkowatej nr 1 o obw. pnia 112 cm, brzozy brodawkowatej nr 3 o obw. pnia 91 cm, z terenu przy skrzyżowaniu ul. Włoskiej i Białoruskiej, dz. nr 811/66 obr. 49 Podgórze.