Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-06-24 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Zakamycze w Krakowie, na działkach nr 30/20, 30/21, 168/2 obr. 19 Krowodrza”.

Metka i dziennik zmian2020-06-24 OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KRA0257D wraz z WLZ zlokalizowanej na działce nr 3/6 obr.43 Nowa Huta, przy ul. Giedroycia w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-06-24 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 przy ulicy Szymonowica w Krakowie na działkach nr 291/10, 440, 157/2 obr. 41 Podgórze”

Metka i dziennik zmian2020-06-24 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 906 obr. 21 Krowodrza przy ul. Pod Szwedem w Krakowie”.