Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-05-28 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w energię elektryczną obejmująca budowę agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej oraz linii kablowych nN-0,4 kV stanowiących instalację wewnętrzną doprowadzającą prąd do budynku szpitala przy ul. Kopernika 23 w Krakowie, na działce nr 3/8 obr. 63 Śródmieście”.

Metka i dziennik zmian2020-05-28 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w energię elektryczną obejmująca budowę agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej oraz linii kablowych nN-0,4 kV stanowiących instalację wewnętrzną doprowadzającą prąd do budynku szpitala przy ul. Śniadeckich 10 w Krakowie, na działkach nr 3/6, 3/9 obr. 63 Śródmieście”.

Metka i dziennik zmian2020-05-28 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w wodę obejmująca budowę zbiornika ze stacją podnoszenia ciśnienia wraz z instalacją wodociągową, kanalizacyjną i elektroenergetyczną przy ul. Botanicznej 3 w Krakowie, na działce nr 124/2 obr. 50 Śródmieście”.

Metka i dziennik zmian2020-05-28 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w wodę obejmująca budowę zbiornika ze stacją podnoszenia ciśnienia wraz z instalacją wodociągową, kanalizacyjną i elektroenergetyczną przy ul. Śniadeckich 10 w Krakowie, na działce nr 3/9 obr. 63 Śródmieście”.

 

 

 

Metka i dziennik zmian2020-05-28 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 445/2, 206/13 obr. 2 Podgórze przy ul. Krzewowej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-05-27 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100RC DN 110 SDR17.6 na działkach nr 81/7, 81/11, 81/15 obr. 57 Podgórze przy ulicy Mała Góra w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-05-27 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 330 obr. 32 Nowa Huta i na działce nr 323/3 obr. 29 Nowa Huta przy ulicy Drożyska w Krakowie”