Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-09-18 21 września 2020 - przerwy w dostępie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa

W dniu 21 września mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostępie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz stron podmiotowych wszystkich Jednostek Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków, które prowadzą swoje strony BIP na platformie BIP MK.