Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-07-23 wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

do użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych - położonej w rejonie ul. Obrońców Modlina

Metka i dziennik zmian2019-07-23 wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem

wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem

Metka i dziennik zmian2019-07-23 wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz ich najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem

wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz ich najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12