Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-02-21 Zgłoszenie rozbudowy oraz przebudowy sieci oświetlenia miejsckiego wraz z budową przyłącza Plac Niepodległości dz. 374 obr.13 Kraków, Podgórze

Zgłoszenie rozbudowy oraz przebudowy sieci oświetlenia miejsckiego wraz z budową przyłącza

Metka i dziennik zmian2020-02-21 Zgłoszenie rozbiórki z przebudową fragmentu sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej z budowa fragmentu sieci elektroenergetycznej i budową fragmentu przyłącza kablowego ul.Miejscowa/ Dębskiego dz. 504/7,504/6 obr.87 Kraków ,Podgórze

Zgłoszenie rozbiórki z przebudową fragmentu sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniosej z budowa fdragmentu sieci elektroenergetycznej i budową fragmentu przyłącza kablowego

Metka i dziennik zmian2020-02-21 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN wraz ze stanowiskiem słupowym oraz elektroenergetycznej sieci kablowej SN przy ul. Szarotki w Krakowie, na działkach nr 20/11, 1055/17, 127/1 obr. 34 Krowodrza”

Metka i dziennik zmian2020-02-21 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 630/1, 633, 634/1 obr. 24 Krowodrza przy ulicy Gaik w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-02-21 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr 495, 496, 497, 498, 400 obr. 44 jedn. ewid. Nowa Huta oraz nr 4/15, 4/21, 4/16, 4/11, 4/2 obr. 20 jedn. ewid. Nowa Huta przy ulicy Ujastek w Krakowie”