Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-09-20 XIII edycja akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem” - trwa nabór wniosków

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór wniosków w ramach XIII edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych. Wnioski należy składać w terminie od 20 września do 3 października 2019 r.

Metka i dziennik zmian2019-09-19 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Program wzmacniania więzi rodzinnych: Mama, tata, teatr i ja”

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Program wzmacniania więzi rodzinnych: Mama, tata, teatr i ja”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 września 2019 r.

 

Metka i dziennik zmian2019-09-19 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie przedświąteczne połączone z opłatkiem wigilijnym dla osób represjonowanych przez III Rzeszę”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13