Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-09-10 Wykaz projektów poddanych pod głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2019

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.

Metka i dziennik zmian2019-09-10 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkania integracyjne osób z niepełnosprawnościami i wieczór andrzejkowy”

Metka i dziennik zmian2019-09-09 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w trybie powierzenia zadania publicznego pn. „Kampanie informacyjno-edukacyjne"

Metka i dziennik zmian2019-09-06 Zmiana lokalizacji Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK

Od dnia 01.10.2019 roku Wydział Architektury i Urbanistyki UMK zmienia lokalizację.

Nowa siedziba będzie znajdować się przy ul. Mogilskiej 41 w Krakowie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10