Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-03-11 Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Wandy dz.104 obr.47 Nowa Huta

Budowa instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej.