Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-09-08 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 992/1, 569/9, 569/14 obr. 53 Podgórze przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie".

Metka i dziennik zmian2020-09-08 obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.458.2018.KKR.EUL

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek mieszkalno-usługowy, na dz. nr 896 obr. 67 jedn. ewid. Podgórze wraz z obsługą komunikacyjną (infrastrukturę komunikacyjną) na dz. nr 921/2 obr. 67 Podgórze przy ul. Bartłomieja Nowodworskiego 4 w Krakowie