Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-07-24 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 297 i 296/29 obr. 32, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków

Metka i dziennik zmian2020-07-23 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa osiedlowej sieci cieplnej (spięcia) na działkach nr 128, 130 obr. 50 Śródmieście w rejonie ulic Topolowej i Rakowickiej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-07-23 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.150.2020.DBO

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 146/11, 146/10, 358/3 obr. 60 Podgórze przy ul. Czajnej w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-07-23 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 316/27, 104/24, 104/25 obr. 61 Podgórze przy ul. Podedworze w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-07-23 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE na działce nr 242/2 obr. 51 Krowodrza przy ul. Jadwigi Majówny w Krakowie”.