Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-05-15 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 4/17, 4/5 obr. 20 Nowa Huta przy ulicy Łowińskiego w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-05-15 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 184, 168/31 obr. 44 Krowodrza przy ulicy Rusznikarskiej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-05-15 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej DN 100/250 mm w ul. Tadeusza Kościuszki w dz. nr 508 (odc. A-B, C-D), 394, 393/3, 399/6, 401/1, 403/2, 495 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza w Krakowie oraz w ul. Zwierzynieckiej w dz. nr 139/5, 153, 143/8, 140 obr. 145; dz. nr 79, 84, 85 obr. 146 jedn. ewid. Śródmieście w Krakowie”