Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-08-04 Obwieszczenie ds. AU-01-3.6740.1.725.2020.DSZ

„Budowa Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego oraz obiektów techniczno – magazynowych dla działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. ewid. nr 12/231, 331, 337/2 obr. NH-55, j.ewid. Nowa Huta położonych przy ul. Siwka i ul. na Załęczu w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-08-04 Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wolnostojącej ul.Stare Wiślisko dz. 9/4 obr.59 Kraków,Nowa Huta

Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wolnostojącej

Metka i dziennik zmian2020-08-04 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ul.Tomickiego dz.139/5,139/7 obr.54 Kraków, Nowa Huta

Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami

Metka i dziennik zmian2020-08-03 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa budynku krytej pływalni wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13 w Krakowie wraz z parkingiem, boiskiem, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 39/1, 40/1 obr.2 Nowa Huta”.

Metka i dziennik zmian2020-08-03 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Siewnej/Pachońskiego/ Bursztynowej/ Grażyny dz. nr 1178/8, 1179/10, 1180/3, 1181/10, 1181/12, 1181/13, 1181/16 obr. 43 Krowodrza.