Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-08-04 Obwieszczenie ws. AU-01-1.6740.1.970.2020.KPA

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z wielosegmentowym garażem podziemnym, rozbiórką sieci wodociągowej wraz z budową nowej infrastruktury technicznej w zakresie: a/ instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynku: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z wymiennikowniami ciepła, wentylacji mechanicznej, oddymiana, elektrycznej, b/ układu placów i dróg wewnętrznych w tym drogi pożarowej dla budynków na działkach: 415/24, 415/43, 415/45, 920, 527/13 obr. 29 Krowodrza

Metka i dziennik zmian2020-08-04 OBWIESZCZENIE o korekcie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach ewidencyjnych nr 5/7, 5/8, 5/10, 427/2, 428/2, 428/3 obr. 14 Krowodrza w rejonie al. Focha 39 w Krakowie”