Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-07-31 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIA o wyłożeniach do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją dla obszarów:
- "MISTRZEJOWICE - PÓŁNOC"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "WESOŁA - ZACHÓD" - ponowione ogłoszenie (-> Odnośnik do ogłoszenia).
Wyłożenia do publicznego wglądu rozpoczną się w dniu 10 sierpnia 2020 r.

Metka i dziennik zmian2020-07-31 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

"Punkt skupu złomu zlokalizowany przy ul. Mrozowa 6 w Krakowie”, na działce nr 1/595 obręb 20 jednostka ewidencyjna Nowa Huta.

Metka i dziennik zmian2020-07-31 OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Przebudowa i budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 63-225 na działkach nr 91/15, 91/16, 388, 369, 370, 387 obr. 9 Krowodrza, 468, 91/12, 91/14, 91/9, 92/11, 92/5, 93/7, 93/9, 94/7, 98/3, 474/15, 99/1, 100/1, 101/1, 541, 542, 543/1, 543/2, 102/1, 544, 103/1, 545/2, 104/1, 641/1, 546, 547, 460/1, 105/1, 106, 110, 476, 111/2 obr. 10 Krowodrza przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-07-31 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 28.07.2020r. znak WS-05.6131.1.91.2020.SM1 zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa i decyzji z dnia 28.07.2020r. znak WS-05.6131.1.91.2020.SM2 niezezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Stachiewicza 40 dz. nr 253/4 obr. 41 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian2020-07-30 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Organki, Glinik, Spławy, Węgrzynowickiej" na działkach 121/3, 115/1 obr. 19; 163, 182, 183, 186, 187, 158/1, 132/11, 132/3 obr. 18; j. ewid. Nowa Huta w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-07-30 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Rozbudowa Kampusu Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum Kraków-Prokocim" w Krakowie obejmującego budowę budynków dydaktycznych, administracyjnych, dydaktyczno-administracyjnych, budynku laboratoryjnego wraz ze zwierzętarnią, parkingiem wielopoziomowym, garażami podziemnymi, ogrodem doświadczalnym, układem komunikacyjnym, miejscami postojowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 74/1, 81/2, 82/2, 83/2, 83/8, 84/3, 84/2, 84/6, 87/1, 87/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 88/7, 88/8, 88/9, 89/1, 89/2, 90, 91, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 102, 103/1, 104/2, 104/3, 105/8, 105/9, 109/10, 109/11, 109/12, 109/13, 109/14, 109/23, 109/52, 109/53, 137/5, 137/6, 137/7, 141/1, 141/6, 141/7, 141/9, 141/10, 142/11, 142/14, 165 obr. 59 Podgórze" przy ul. Kostaneckiego, Medycznej, Obronnej i Badurskiego w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-07-30 INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

„Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek realizacyjny nr III od km 640+600 węzeł Widoma (bez węzła) do km 658+896,30 węzeł „Igołomska” (bez węzła) w Krakowie, długości 18,296 km, zlokalizowana w województwie małopolskim w powiecie krakowskim w gminie Iwanowice w miejscowości Zalesie; w gminie Michałowice w miejscowościach: Wola Więcławska, Zagórzyce Dworskie, Sieborowice, Pielgrzymowice, Raciborowice; w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowościach: Goszcza, Sadowie, Łuczyce, Maciejowice, Wiktorowice, Zastów oraz na terenie gminy miejskiej Kraków w ramach zadania: „Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła „Igołomska”)”.