Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-03-24 Obwieszczenie ds. AU-01-3.6740.1.1724.2018.GGO.SLE

Wznowienie postępowania zakończonego wydaniem decyzji Nr 986/6740.1/2019 z dnia 29.05.2018 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: znak: „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wraz z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi, teletechnicznymi, wodno-kanalizacyjnymi w tym odcinkami poza budynkiem, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i oddymiania a także ciągami pieszymi przy ul. Masarskiej w Krakowie; dz. nr 197/5, 197/8 obr. 17 Śródmieście, (sprawa znak: AU-01-3.6740.1.320.2018.MBF)

Metka i dziennik zmian2020-03-24 Postanowienie

Postępowanie Nr AU-02-4.6730.2.848.2019.APŁ  w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  wraz z rozbudową i przebudową istniejących budynków garażowo-gospodarczych z przeznaczeniem na cele mieszkalno-garażowe,  na działce nr 29/3 obr. 63 Podgórze, przy ul. Ossowskiego w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-03-23 Składanie wniosków o wydanie dowodu osobistego

W związku z zamknięciem Urzędu Miasta Krakowa dla bezpośredniej obsługi klienta informujemy, że wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać jedynie w formie elektronicznej.

Metka i dziennik zmian2020-03-23 Odwołanie Nocy Tańca 2020

Z wielką przykrością informujemy, że zaplanowana na 6 czerwca br. Noc Tańca zostaje odwołana.

Metka i dziennik zmian2020-03-23 obwieszczenie do sprawy AU-02-6.6730.2.931.2017.WMA

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym, ciągiem pieszo jezdnym i naziemnymi miejscami postojowymi na działkach nr 42/18, 42/19, 42/20, 42/21 obr. 34 Podgórze wraz z budową drogi i ciągu pieszego na działkach nr 230/10 (część), 42/23, 42/26 obr. 34 Podgórze oraz budowa zjazdu z ul. Zachodniej na działce nr 230/10 (część) obr. 34 Podgórze przy ul. Zachodniej w Krakowie”