Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-08-06 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej na działkach nr 303, 161/2, 160/2, 159/2, 311/2, 314/2, 311/4, 158/5, 314/6, 157/6, 157/5, 157/4, 316, 317, 156, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2 obr. 30 Podgórze w rejonie ulicy Wadowickiej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-08-06 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr 177/5, 190 obr. 119 Śródmieście, 166/1, 160 obr. 60 Śródmieście, 117/4, 109, 111/1, 110, 115/2 obr. 59 Śródmieście w rejonie ul. Biskupiej, Łobzowskiej, Batorego, Sobieskiego, Kremerowskiej, Karmelickiej i Grabowskiego w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-08-06 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

„Rozbudowa skrzyżowania ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z ul. Puszkarską w Krakowie"

Metka i dziennik zmian2020-08-06 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Powojowa dz. 440 obr.39 Krakow, Nowa Huta

Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej