Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-07-30 INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

„Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek realizacyjny nr III od km 640+600 węzeł Widoma (bez węzła) do km 658+896,30 węzeł „Igołomska” (bez węzła) w Krakowie, długości 18,296 km, zlokalizowana w województwie małopolskim w powiecie krakowskim w gminie Iwanowice w miejscowości Zalesie; w gminie Michałowice w miejscowościach: Wola Więcławska, Zagórzyce Dworskie, Sieborowice, Pielgrzymowice, Raciborowice; w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowościach: Goszcza, Sadowie, Łuczyce, Maciejowice, Wiktorowice, Zastów oraz na terenie gminy miejskiej Kraków w ramach zadania: „Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła „Igołomska”)”.

Metka i dziennik zmian2020-07-30 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.194.2020.DBO

Budowa osiedlowej sieci cieplnej (spięcia sieciowego) na dz. nr 249/2, 341, 356 obr. 46 Krowodrza przy ul. Mazowieckiej i Henryka Sienkiewicza w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-07-30 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie, na działkach nr 260/1, 330/1 obr. 43 Podgórze”

Metka i dziennik zmian2020-07-30 Nowelizacja Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa-spotkanie konsultacyjne

 

W piątek, 31 lipca 2020 r. w godzinach 17.00-19.00 w sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic.

 

Spotkanie będzie transmitowane na żywo na profilu Miejskiego Centrum Dialogu na Facebooku, dostępnym TUTAJ. Początek transmisji o 17:00.

Metka i dziennik zmian2020-07-30 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Szkoła Młodych Edukatorów Obywatelskich” przez Stowarzyszenie Twój Wybór.

Metka i dziennik zmian2020-07-30 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania, o zmianie wniosku oraz o zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa hali sportowej oraz łącznika z istniejącym budynkiem szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą: układem komunikacyjnym – drogą wewnętrzną, jezdniami, chodnikami, miejscami postojowymi, boiskiem wielofunkcyjnym wraz z towarzyszącymi urządzeniami sportowymi, trybunami, siłownią plenerową, piłkochwytami oraz towarzyszącymi budowlami, obiektami budowlanymi, śmietnikiem, obiektami małej architektury, infrastrukturą techniczną oraz rozbudową sieci kanalizacji ogólnospławnej i zbiornikami retencyjnymi na działce nr 528/1 obr 4 Krowodrza przy ul. Kazimierza Czapińskiego w Krakowie"

Metka i dziennik zmian2020-07-30 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kraków wolny od nienawiści – mechanizm zgłaszania incydentów o charakterze dykryminacyjnym” przez Fundację Równość.org.pl

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-26 14:54:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-05-26 14:31:50
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-05-26 13:56:39
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-05-26 11:08:19
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:34:02
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:29:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:17:16
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-06 09:52:52
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-19 12:18:06
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-04 12:08:45
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja