Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-01-10 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Przebudowa i rozbudowa gazociągu na odcinku od węzła obwodnicy Krakowa przy ulicy Tynieckiej wzdłuż ulic Bolesława Śmiałego, Bogucianka w kierunku ulicy Tynieckiej w Skawinie Etap I na działkach nr 109 obręb nr 1, nr 15/11, 15/9 obręb 3 oraz nr 61, 122/2, 122/4, 122/3, 121, 120 obręb 74, jedn. ewid. Podgórze przy ul. Tynieckiej i Bolesława Śmiałego w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-01-10 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN250-300 na działkach nr 331, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 obr. 29 Nowa Huta przy ulicy Podstawie w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-01-10 KONKURS im. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ na KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI (7 edycja)

Zgłoszenia należy nadesłać w terminie do 30 marca 2020 roku.

Metka i dziennik zmian2020-01-10 Nagroda MECENAS KULTURY KRAKOWA roku 2019

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2020 r.