Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-03-26 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Przebudowa i budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40-90 na działkach nr 457/2, 365/1, 365/2, 366/6, 366/7, 366/8, 364/17, 366/9, 366/4, 367/3, 368/15 obr. 46 Podgórze przy ul. Tadeusza Motarskiego w Krakowie”