Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-03-25 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza

Prezydent Miasta Krakowa OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT ORAZ NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ dla zadania "Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych". Termin składania kandydatur do Komisji Konkursowej upływa z dniem 31 marca 2019 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13