Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-07-29 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.73.2020.AGY

„Budowa oraz przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej Skawina - Kraków na działkach nr 29/6, 29/4, 29/1, 29/5, 378/5, 378/6, 382/5, 382/6, 381/3, 381/2, 6/18, 6/7 obręb 43 Podgórze, 685/3, 123/22, 123/21, 123/17, 123/18, 123/12, 123/14, 123/10, 123/2, 123/20, 123/9, 744/8, 744/3, 743/48, 743/13, 743/15, 743/37, 743/35, 162/1, 162/2, 767/2, 684/5, 164/2, 168/6, 168/5, 168/3, 168/4, 169/3, 169/4, 173/16, 173/13, 173/5, 167/11, 167/9, 167/12, 173/7, 167/8, 167/10, 173/27, 172/9, 172/11, 172/5, 172/16, 172/17, 171/5, 172/13, 171/3, 171/6, 218/17, 218/10, 218/19, 219/3, 218/13, 218/14, 218/6, 218/9, 218/7, 218/8, 218/2, 213/17, 213/26, 213/18, 213/16, 212/12, 212/16, 212/14, 212/15, 183/7, 183/8, 183/9, 183/10, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 188/4, 188/3, 188/1, 187/2, 189/4, 189/2, 190/1, 190/3, 190/4, 193/3, 193/5, 193/6, 194/6, 194/7, 194/5, 194/8, 194/9, 194/10, 194/11, 194/12, 195/4, 195/5, 192/2, 192/4, 191/4, 191/6, 191/5 obr. 33 Podgórze w rejonie ul. Kobierzyńskiej, ul. Torfowej, ul. Przyzby, ul. Magnolii, ul. Pszczelnej i ul. Bułgarskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-07-29 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.338.2019.DBO

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 174, 199 obr. 7 Krowodrza przy ul. Józefa Becka w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-07-29 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Rozbudowa istniejącego obiektu hurtowni farmaceutycznej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w Krakowie przy ul. Albatrosów 1 na działkach nr ew. 44/3, 125/9, 125/10, 264/4, 264/6, 265/8 w obrębie 20.