Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-03-25 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa osiedlowej sieci cieplnej na dz. nr 508, 394, 314/1, 323/4 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza w ul. Kościuszki w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-03-25 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa budynku agregatu prądotwórczego z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 19/47 obr. 12 Krowodrza przy al. Mickiewicza 30 w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-03-25 obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.1409.2017.KKR.EUL

Budowa do siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami, z jedną studnią kopaną, siedmioma szczelnymi zbiornikami wybieralnymi oraz utwardzonymi dojazdami, miejscami postojowymi i dojściami do budynków na działce nr 18/4 obr. 62 Podgórze oraz budowa zjazdu na działce nr 18/4 i 18/5 obr. 62 Podgórze przy ul. Nazaretańskiej w Krakowie

Metka i dziennik zmian2020-03-25 obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.1409.2017.KKR.EUL

Budowa do siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami, z jedną studnią kopaną, siedmioma szczelnymi zbiornikami wybieralnymi oraz utwardzonymi dojazdami, miejscami postojowymi i dojściami do budynków na działce nr 18/4 obr. 62 Podgórze oraz budowa zjazdu na działce nr 18/4 i 18/5 obr. 62 Podgórze przy ul. Nazaretańskiej w Krakowie

Metka i dziennik zmian2020-03-25 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci kanalizacji opadowej na działkach nr 384/5, 385/5, 386/3, 749/1, 750/1, 751, 594/11 obr. 49 Podgórze przy ul. Malborskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-03-25 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 179/2, 3/5, 3/8, 3/7 obr. 19 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Rzepichy w Krakowie”