Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-08-11 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 192/5, 192/2,192/6, 201/1, 201/2, 257/2, 257/1 obr. 57 Podgórze, 509, 510/9, 510/13, 510/14, 511/3, 506/1,506/2, 505/2, 505/1,567/3, 504/1, 504/2, obr. 100 Podgórze przy ul. Nad Serafą i ul. Wielickiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-08-10 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

„Budowa garaży i naziemnych miejsc postojowych na terenie otwartym wraz z niezbędną infrastrukturą realizowana w ramach inwestycji p.n. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w Krakowie przy ul. Ślicznej 36 wraz z niezbędną infrastrukturą"”

Metka i dziennik zmian2020-08-10 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania .

Budowa budynku handlowo-usługowego z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową elementami małej architektury na działkach nr: 729/6, 729/10, 729/11, 729/12, 729/13, 731/2, 731/3, 732/2, obr. 41, jedn. ew. Krowodrza położonego w Krakowie, przy ul. Radzikowskiego 51.