Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-12-11 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia w roku 2019 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne oraz o naborze na członków komisi konkursowej

W następujących dziedzinach (zadaniach): muzyka, teatr, literatura, film, sztuki plastyczne, intermedia, projekty interdyscyplinarne, kultura cyfrowa, edukacja kulturowa, prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2019 r. o godz. 15.00

Termin składania zgłoszeń do komisji konkursowej upływa 28 grudnia 2018 r. o godz. 15.00

Metka i dziennik zmian2018-12-11 III sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana III sesja Rady Miasta Krakowa na czwartek, 19 grudnia 2018 roku o godzinie 11:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11