Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-09-25 CXI sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana CXI sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 26 września 2018 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian2018-09-24 Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości”.

Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości”, wprowadzanej pod obrady Rady Miasta Krakowa Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa. Formularz konsultacji należy wypełnić i dostarczyć do 16 października 2018r

Metka i dziennik zmian2018-09-21 Informacja Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski informuje o możliwości wpisania na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych na podstawie Zarządzenia Wojewody Małopolskiego nr poz. Rej. 480/2017 z 8 listopada 2017 r., Procedura wpisu na listę biegłych i powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego.

Metka i dziennik zmian2018-09-21 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Spotkanie z Mikołajem”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Spotkanie z Mikołajem”

Metka i dziennik zmian2018-09-21 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Otwarci na świat”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11