Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-10-18 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mikołajkowy, integracyjny wyjazd speed-ballowy XII.2019

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Mikołajkowy, integracyjny wyjazd speed-ballowy XII.2019".

Metka i dziennik zmian2019-10-18 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 46 usytuowany w budynku położonym na os. Szkolnym 1 w Krakowie - w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2601/2019 z dnia 11.10.2019 r.

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostanie podany do publicznej wiadomości w dniach od 18.10.2019r. do 08.11.2019r. Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2601/2019 z dnia 11.10.2019r. Wykaz nieruchomości

Metka i dziennik zmian2019-10-18 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 44 usytuowany w budynku położonym na os. Na Stoku 28 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2492/2019 z dnia 02.10.2019r.;

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostanie podany do publicznej wiadomości w dniach od 18.10.2019r. do 08.11.2019r. Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2492/2019 z dnia 02.10.2019r. Wykaz nieruchomości

Metka i dziennik zmian2019-10-17 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowe Mistrzostwa sztafet uczniów na ergometrach wioślarskich”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13