Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-01-21 ds AU-02-2.6732.208.2019.KKŁ

wygaszenie decyzji nr AU-2/6730.2/178/12 z dnia 25.01.2012r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : przebudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego w zakresie: zmiana okien i drzwi, wymiana stropów nad parterem i I-szym piętrem, dachu pulpitowego nad częścią parteru na stropodach, przebudowa klatki schodowej, budowa dźwigu osobowego i balkonu na pierwszym piętrze wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy na dz. nr 189/1 obr. 17 Śródmieście wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 260/1 obr. 17 Śródmieście przy ul. Semperitowców 13 w Krakowie” ( AU-02-2.6730.2.1703.2011.KFU).

Metka i dziennik zmian2020-01-21 wykaz dzierżawa
Metka i dziennik zmian2020-01-21 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Puchar Polski w Goalball 2020”