Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-01-20 obwieszczenie do sprawy AU-02-6.6730.2.1394.2018.WMA

„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (B1 i B2) z częścią usługową w parterze i garażem podziemnym (w budynku B1) wraz z instalacjami wewnętrznymi wod. – kan., gaz, c.o., c.w.u., elektryczną, wentylacją mechaniczną i zewnętrznymi miejscami postojowymi i drogą wewnętrzną na działkach nr 171/3, 171/5 i 171/6, 172/5, 172/9, 172/11, 172/13, 172/14, 172/15, 172/16, 172/17, 173/27, 173/20, 684/12 obr. 33 Podgórze wraz z budową zjazdu z ul. Pszczelnej na działkach nr 173/20 i 684/12 obr. 33 Podgórze przy ul. Pszczelnej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-01-20 Ogłoszenie o możliwosci składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Warsztaty teatralne – przygotowanie do udziału w przeglądach teatralnych”.

Metka i dziennik zmian2020-01-17 Ogłoszenie o możliwosci składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

„Integracyjna pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę z okazji Międzynarodowego Dnia Chorych”

Metka i dziennik zmian2020-01-17 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej na działkach nr 329/1, 12/214, 12/215, 12/132 obr. 55 Nowa Huta przy ul. Niepołomskiej i Plac Błonie-Beszcz w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-01-17 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci kanalizacji opadowej na działkach nr 384/5, 385/5, 386/3, 749/1, 750/1, 751, 594/11 obr.49 Podgórze przy ul. Malborskiej w Krakowie”