Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-04-20 Otwarty konkurs ofert (konkurs uzupełniający) na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

Konkurs dotyczy podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2237, 2371), w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metka i dziennik zmian2018-04-18 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA MUZEÓW

Ogłasza się zamiar połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Muzeum PRL-u (w organizacji) i utworzenia jednej samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian2018-04-18 Nagroda Conrada

Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018 r.

Metka i dziennik zmian2018-04-17 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru terenu, zachodniej części pola bitwy na wzgórze Kaim z 1914 r.

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków terenu, zachodniej części pola bitwy na wzgórze Kaim z 1914 r.

Metka i dziennik zmian2018-04-17 C sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana C sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian2018-04-17 Zmiana godzin przyjmowania stron w okresie od 30 kwietnia do 5 maja 2018 r.

Zmiana godzin przyjmowania stron i pracy kas w Urzędzie Miasta Krakowa w okresie od 30 kwietnia do 5 maja 2018 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11