Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-04-07 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Lato w Mieście”

Metka i dziennik zmian2020-04-07 Przyjaciel Sportu A.D. 2019 - przypomnienie

Przypominamy, że zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2020r. oraz zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Metka i dziennik zmian2020-04-07 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa

„Budowa drogi gminnej (ul. Jana Buszka, klasy L) na odcinku od hm 0+01.48 do hm 1+16.98 (L=115.5m)”

Metka i dziennik zmian2020-04-06 Komunikat w sprawie wypłaty świadczeń

Wypłata świadczeń

Metka i dziennik zmian2020-04-06 Informator dla klientów Wydziału Spraw Administracyjnych

Wydział Spraw Administracyjnych przygotował informator dla osób załatwiających swoje sprawy m.in. z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej, obrotu napojami alkoholowymi, w którym można znaleźć podstawowe informacje o możliwości załatwienia sprawy w okresie epidemii wraz z danymi kontaktowymi do osób odpowiedzialnych za udzielenie informacji o możliwości realizacji wniosków lub stanie sprawy.