Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-05-26 obwieszczenie ds. Nr AU-02-2.6730.2.534.2019.KCZ

„Budowa oficyny mieszkalnej wielorodzinnej z garażem podziemnym na działce nr 101 obr. 59 Śródmieście w granicy z działkami nr 102 i 85 obr. 59 Śródmieście przy ul. Stefana Batorego 15A w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-05-26 obwieszczenie ds AU-02-2.6732.397.2019.AKW

dotyczy wygaśnięcia decyzji  nr AU-2/6730.2/692/2015 z dnia 14.04.2015 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze na dz. nr 5/1 obr. 17 Śródmieście przy ul. Metalowców 5 w Krakowie” (znak sprawy AU-02-2.6730.2.2085.2014.AKW)

Metka i dziennik zmian2020-05-26 OBWIESZCZENIE WS. AU-02-3.6730.2.817.2019.ŁOK

Obwieszczenie ws. wydania decyzji nr AU-2/6730.2/250/2020 z dnia 25.05.2020 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek hali produkcyjnej: zakład ślusarsko-remontowy w zakresie dotyczącym budowy instalacji malarskiej w budynku zlokalizowanym na terenie bazy technicznej firmy P. B. P. Łęgprzem Sp. z o.o. na działce nr 12/216 obr. 55 Nowa Huta przy ulicy Plac Błonie-Beszcz w Krakowie”.

 

Metka i dziennik zmian2020-05-26 W dniu 12 czerwca 2020 r.Urząd Miasta Krakowa będzie nieczynny.

Wydział Organizacji i Nadzoru informuje, że w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) Urząd Miasta Krakowa będzie nieczynny.

Metka i dziennik zmian2020-05-26 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 20-03-2020 r., znak: WS-05.6131.1.47.2020.AB, zezwalającej na usunięcie świerka pospolitego nr 1 o obw. pnia 58 cm, z terenu dz. nr 508/22, obr. 48 Podgórze, przy ul. Wincentego Witosa 27 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-05-26 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 20-03-2020 r., znak: WS-05.6131.1.48.2020.AB, zezwalającej na usunięcie klonu srebrzystego nr 1 o obw. pnia 174 cm z terenu dz. nr 508/27, obr. 48 Podgórze, przy ul. Wincentego Witosa 19 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-05-26 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

,,Budowa Centrum Eventowego Stara Cegielnia oraz 6 magazynów wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrznym układem drogowym i naziemnymi miejscami postojowymi na działkach nr 1/2, 1/12, 1/24, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 2/10, 2/12, 302/2, 302/1, 1/22, 2/34 obr. 4 Nowa Huta; dz. nr 177/1, 176/3, 175/3, 525, 523, 524, 168/1, 170/2, 170/1, 170/6, 171/1, 171/3, 485/22, 485/23 obr. 3 Nowa Huta, przy ul. Gustawa Morcinka w Krakowie".

Metka i dziennik zmian2020-05-26 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

"Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami w parterach, z garażami podziemnymi i na poziomie parteru, wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym odcinkami poza budynkami i zbiornikami na wody opadowe, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i oddymiania, elektrycznymi, w tym słaboprądowymi, oświetleniem terenu i rezerwową instalacją elektroenergetyczną NN dla celów pożarowych (agregatem prądotwórczym) oraz wiatami śmietnikowymi i placami zabaw, a także: budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, sieci elektroenergetycznej Nn wraz z budową stacji transformatorowych, sieci wodociągowej wraz z przyłączami a także: budowa sieci i przyłączy kanalizacji opadowej, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, a także budowa drogi publicznej ze zjazdami z tej drogi, wewnętrznego układu drogowego, w tym naziemnych miejsc postojowych i chodników dla pieszych na działkach numer 216/254, 216/255,463/3, 463/4, 463/5, 464, 465 oraz 216/231 i 216/233, 564 obręb 54 Nowa Huta w Krakowie"

Metka i dziennik zmian2020-05-26 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Budowa Komisu Samochodowego przy ul. Pasternik w Krakowie na dz. nr 13/3, 14, 15/1, 15/2, 16/5, 16/6, 16/8, 20, 21/14, 22, 24/1, 25/1, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 28/49, 28/50, 28/54, 28/55, 28/57, 28/58, 28/61, 557/2 obr. 40 Krowodrza, z przyłączami na działkach: 12/3, 13/5, 13/7, 16/2, 16/4, 526/3 obr. 40 Krowodrza z wniosku spółki: ARGE Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wielicka 22/A, 30-552 Kraków.