Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-08-03 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa budynku krytej pływalni wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13 w Krakowie wraz z parkingiem, boiskiem, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 39/1, 40/1 obr.2 Nowa Huta”.

Metka i dziennik zmian2020-08-03 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Siewnej/Pachońskiego/ Bursztynowej/ Grażyny dz. nr 1178/8, 1179/10, 1180/3, 1181/10, 1181/12, 1181/13, 1181/16 obr. 43 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian2020-08-03 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu .

Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z nieruchomości przy ul. Pachońskiego 6A dz. nr 128/2 obr. 42 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian2020-08-03 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

"Punkt przyjmowania odpadów" przy ulicy Powstańców 66 w Krakowie na działce 281 obr.1 Nowa Huta.

Metka i dziennik zmian2020-08-03 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

“Budowa sieci wodociągowej DN 200 na działkach nr 43, 22/1 obr. 63 Śródmieście, 12/13, obr. 52 Śródmieście przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-08-03 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

„Budowa budynków: mieszkalnego wielorodzinnego (B) i mieszkalno - usługowego (C), z garażami wbudowanymi podziemnymi przy ul. Stachowskiego / Zieleniewskiego w Krakowie, działka nr 411/6, obr. 17 Śródmieście będących częścią zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i mieszkalno - usługowych z garażami wbudowanymi podziemnymi (Wiślane Tarasy 2) przy ul. Stachowskiego / Zieleniewskiego / Grzegórzeckiej w Krakowie, działki nr 411/6, 411/8, 411/9, 411/10, 411/12, 411/13, 411/14, 411/16,411/17 obr.17”