Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-06-05 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

"Budowa garażu podziemnego i parkingów naziemnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarach nieobjętych formami ochrony przyrody działkach 1/198, 1/200, 1/202, 1/205, 1/207, 1/209 obr. 52, jedn. ew. Nowa Huta, przy ul. St. Lema w Krakowie - dla inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z trzema segmentami nadziemnymi B1, B2, B3

z usługami w parterze segmentu B1, z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 1/198, 1/200, 1/202, 1/205, 1/207, 1/209 obr. 52 Nowa Huta, przy ul. St. Lema w Krakowie".

Metka i dziennik zmian2020-06-05 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

„Budowa Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego oraz obiektów techniczno - magazynowych dla działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie - dz. ewid. nr 12/231obr. 55 Nowa Huta przy ul. Siwka w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-06-05 Obwieszczenie o zmianie terminiu oględzin.

Zawiadomienie o zmianie terminu oględzin wnioskowanych do usunięcia drzew W dniu 31.07.2020r. o godz. 12:30 odbędą się oględziny wnioskowanych do usunięcia drzew. Oględziny rozpoczną się na terenie przy ul. Oboźnej 11.

 

Metka i dziennik zmian2020-06-05 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN 100mm na działkach nr 218/28, 218/27, 219/26, 219/27, 219/24 obr.8 Śródmieście przy ul. Wita Stwosza w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-06-05 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej DN 200mm ze zmianą średnicy na DN 400mm na działkach nr 129/4, 129/5, 130, 170 obr.1 Nowa Huta w rejonie ul. Powstańców w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-06-05 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomagamy – Niepełnosprawni dla Niepełnosprawnych” przez Manufakturę Emocji

Metka i dziennik zmian2020-06-05 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Europy w naszym zasięgu” przez Uczniowski Klub Sportowy Salwator „NPS”