Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-04-08 Zmiana godzin załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Krakowa w piątek 10 kwietnia 2020 r.

Zmiana godzin załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Krakowa w piątek 10 kwietnia 2020 r.

Metka i dziennik zmian2020-04-08 Obwieszczenie ws. AU-01-1.6740.1.700.2018.RSA

ETAP I - Obejmujący budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 składającego się z 4 segmentów naziemnych oraz garażu podziemnego i budynku nr 4 składającego się z 3 segmentów naziemnych oraz garażu podziemnego, wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o, wentylacją mechaniczną i oddymianiem garaży, elektryczną i teletechniczną, wjazdem oraz drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi naziemnymi, wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gruncie, przebudową kabla energetycznego sieci SN oraz likwidacją nieczynnych wewnętrznych instalacji na działkach 271/2, 330/37, 330/34, 330/40, 330/41 obr. 5 Krowodrza”

Metka i dziennik zmian2020-04-07 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Lato w Mieście”

Metka i dziennik zmian2020-04-07 Przyjaciel Sportu A.D. 2019 - przypomnienie

Przypominamy, że zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2020r. oraz zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.