Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-06-22 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Radość z aktywności – wyjścia kulturalne i rekreacyjne dla osób z niepełnosprawnością”.

Metka i dziennik zmian2018-06-22 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia z choreoterapii”.

Metka i dziennik zmian2018-06-22 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków

Informacja z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 41, 42, 71, 72 jednostki ewidencyjnej Podgórze oraz 33, 34, 35, 36, 37 jednostki ewidencyjnej Nowa Huta miasta Krakowa województwa małopolskiego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13