Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-06-18 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.”X edycja programu „Karta Info-Med.” dla każdego Krakowianina, w tym ze środowisk osób niepełnosprawnych, środowisk senioralnych i pacjentów placówek Służby Zdrowia w Krakowie”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13