Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1092/98 UCHWAŁA NR CXXII/1092/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa w zakresie ustaleń dotyczących Obszarów Urządzeń Komunikacyjnych (KU) UWAGA traci moc w granicach obszaru ?III Kampus UJ- Zachód? (uchwała Nr LXXXIII/816/05 z 22.06.2005 r.) traci moc w granicach obszaru ?Opatkowice Wchód? (uchwała CIII/1040/06 z 01.02.2006 r.) traci moc w granicach obszaru rejonu ul. Pachońskiego (uchwała Nr VII/83/07 z 28.02.2007 r.) 1998-06-17

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
VII/83/07 UCHWAŁA NR VII/83/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''rejon ulicy Pachońskiego''. 2007-02-28

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIII/1156/06 UCHWAŁA NR CXIII/1156/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabłocie.<<>>Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu 16.06.2008 r. stwierdził nieważność uchwały w zakresie § 65 ust. 1. Uchwała w tym zakresie nie może być wykonywana. Wyrok nie jest prawomocny.<<>>Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 29 maja 2009 r. uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16.08.2008 r. stwierdzający nieważność uchwały Nr CXIII/1156/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Zabłocie'' w zakresie § 65 ust. 1 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia 2006-06-28

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CIII/1040/06 Uchwała Nr CIII/1040/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Opatkowice - Wschód w Krakowie.>>>UWAGA>>>WSA w Krakowie wyrokiem z dnia 26.02.2007 r. w sprawie skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę: I. Stwierdził nieważność § 23; § 4 pkt. 1 lit. c tiret 8, § 5 ust. 2 pkt. 2 lit. c tiret 1, § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. d w części odnoszącej się do terenów otwartych oznaczonych symbolami 47 ZO, 48 ZO, 49 ZO; § 27 ust. 2, § 28 ust. 2 w części obejmującej słowa ''nie mniej niż'' oraz rysunku planu dotyczącego terenów oznaczonych symbolami 47 ZO, 48 ZO, 49 ZO zaskarżonej uchwały. II. Określił, że uchwała w zakresie wskazanym w punkcie 1 wyroku nie może być wykonywana. Wyrok jest prawomocny od dnia 30 kwietnia 2007 r. 2006-03-01

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIX/1003/06 UCHWAŁA NR XCIX/1003/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia Portu Lotniczego Kraków - Balice. >>>UWAGA>>>Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził I. nieważność uchwały w całości, II. określił, że uchwała nie może być wykonywana 2006-01-11

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXIII/817/05 UCHWAŁA NR LXXXIII/817/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ''III Kampus UJ - Wschód'' 2005-06-22

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXIII/816/05 UCHWAŁA NR LXXXIII/816/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ''III Kampus UJ - Zachód''. 2005-06-22

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LV/544/04 UCHWAŁA NR LV/544/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ulicy Zawiłej. 2004-09-08

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LV/538/04 UCHWAŁA NR LV/538/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ulicy Powstańców. 2004-09-08

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1134/02 UCHWAŁA NR CXXI/1134/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kliny - Gadomskiego" i obszaru "Kliny - Zachód" oraz odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kliny. 2002-09-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVIII/1095/02 UCHWAŁA NR CXVIII/1095/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru przy ulicy Szczegów. 2002-07-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CV/987/02 UCHWAŁA NR CV/987/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr LXVI/561/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. 2002-03-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCVIII/923/02 UCHWAŁA NR XCVIII/923/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru Witkowice - Głogowa. 2002-01-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XC/843/01 UCHWAŁA NR XC/843/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Stojałowskiego obszaru " Osiedle Cechowa" obszaru " GPZ - Kurdwanów" obszaru " Kurdwanów - Park Osiedlowy" oraz odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kurdwanów. 2001-11-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVII/814/01 UCHWAŁA NR LXXXVII/814/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Armii Krajowej. 2001-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVII/813/01 UCHWAŁA NR LXXXVII/813/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie Wrocławska - Racławicka - Łokietka. 2001-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVII/812/01 UCHWAŁA NR LXXXVII/812/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Tynieckiej. 2001-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVII/811/01 UCHWAŁA NR LXXXVII/811/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Jana Hallera. 2001-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVII/809/01 UCHWAŁA NR LXXXVII/809/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru położonego przy ul. Borsuczej oznaczonego symbolem ZP 101. 2001-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVII/808/01 UCHWAŁA NR LXXXVII/808/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa dla obszaru w rejonie ulicy Witkowickiej. 2001-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVII/800/01 UCHWAŁA NR LXXXVII/800/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa obszaru przy ul. Podgórki Tynieckie. 2001-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVII/799/01 UCHWAŁA NR LXXXVII/799/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bieńczyce - Plac Targowy. 2001-10-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXV/773/01 UCHWAŁA NR LXXXV/773/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. o scaleniu i podziale nieruchomości na obszarze RP-10 Skotniki. 2001-09-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXV/772/01 UCHWAŁA NR LXXXV/772/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2001 r. o scaleniu i podziale nieruchomości na obszarze RP-2 Wola Justowska. 2001-09-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXVI/787/01 UCHWAŁA NR LXXXVI/787/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa w obszarze przy ulicy Petöfiego. 2001-09-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVIII/574/00 UCHWAŁA NR LXVIII/574/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa w obszarze przy ul. Szczegów. 2000-12-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVI/561/00 UCHWAŁA NR LXVI/561/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. 2000-12-06

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo
pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
VII/58/94 UCHWAŁA NR VII/58/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. <<>>Wyrok NSA Sygn. akt SA/Kr 1284/95 z 14.11.1995 r. stwierdzający nieważność uchwały w części dot. obszaru między ul. Chełmońskiego, Stachiewicza, Radzikowskiego, Murarską w Krakowie oznacz. na rysunku planu symbolem M-3; utrata ważności 01.01.2003 r. na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. 1994-11-16

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo
pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo
pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXX/523/93 UCHWAŁA NR LXXXI/523/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 1993 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. 1993-04-30

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót