BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Kontrole SOSW nr1 w roku 2020

Protokół kontroli doraźnej Małopolski Kurator Oświaty.

Kontrole SOSW nr 1 za rok 2019

Protokół kontroli - przeglądu stanu BHP w SOSW nr 1.

 

Protokół kontroli w zakresie realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem i przekazywaniem danych SIO.

 

Protokół kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

Protokół kontroli doraźnej organizowania pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa.

 

Kontrole za rok 2019

Budynek przy ulicy Barskiej 45Protokół kontroli przewodów kominowych

 

Protokół kontroli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidiomologicznej.

 

Protokół z przeglądu budowlanego.

 

Protokół kontroli gaśnic i hydrantów.

 

Protokół kontroli instalacji gazowej.

 

Budynek przy ulicy Szujskiego 2

 

Protokół z przeglądu budowlanego.


Protokół kontroli przewodów kominowych.


Protokół kontroli gaśnic i hydrantów.

 

Protokół kontroli instalacji gazowej.

 

Budynek przy ulicy Szwedzkiej 42


Protokół z przeglądu budowlanego.

 

Protokół kontroli przewodów kominowych.

 

Protokół kontroli gaśnic i hydrantów.

 

Protokół kontroli instalacji gazowej.

 

Protokół kontroli instalacji elektrycznej.

 

Kontrole za rok 2018

Budynek przy ulicy Barskiej 45

 

Protokół kontroli przewodów kominowych.

Protokół kontroli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

 

Protokół z badania wyłącznika głównego.

 

Protokół kontroli gaśnic i hydrantów.

 

Protokół kontroli instalacji elektrycznej - pousterkowy.

 

Protokół kontroli instalacji elektrycznej.

 

Protokół kontroli instalacji gazowej.

 

Protokół z ochrony przeciwpożarowej.

 

Protokół z pomiarów oświetlenia.

 

Protokół z przeglądu budowlanego.

 

Budynek przy ulicy Szujskiego 2

 

Protokół kontroli gaśnic i hydrantów.

 

Protokół kontroli instalacji gazowej.

 

Protokół kontroli przewodów kominowych.

 

Protokół kontroli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

 

Protokół pomiarów oświetlenia.

 

Protokół wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych.

 

Protokół z przeglądu budowlanego.

 

Protokoły kontroli budynków SOSW nr 1 za rok 2018


Protokół kontroli instalacji elektrycznej

 

Protokół kontroli instalacji elektrycznej - pousterkowy


Raport z kontroli odbioru owoców


Protokół kontroli SIO 2018


Protokół przeglądu bieżącego BHP 2018


Pismo z Biura Kontroli