Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian
2019-10-21 Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BAGRY", w tym zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

Nieczynne punkty obsługi mieszkańców w galeriach handlowych w sobotę 2 listopada 2019 r.

Metka i dziennik zmian
2019-10-16 Zaproszenie na spotkanie dot. projektu planu miejscowego

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK zaprasza na spotkanie, na którym zostanie zaprezentowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA".
Spotkanie odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. o godz. 17:00 w Sali Obrad UMK, pl. Wszystkich Świętych 3-4
(-> Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian
2019-10-15 XXVII sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XXVII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 23 października 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian
2019-10-14 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały krajobrazowej

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" w dniach od 14 października do 13 listopada 2019 r. (-> Odnośnik do strony z wyłożeniem projektu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Termin składania ofert upływa w dniu 31 października 2019 r. o godz. 15.00.

Termin zgłaszania kandydatów do Komisji upływa z dniem 17 października 2019 roku o godz. 10.00.

Metka i dziennik zmian

Termin składania ofert upływa w dniu 31 października 2019 r. o godz. 15.00.

Termin zgłaszania kandydatów do komisji upływa z dniem 17 października 2019 roku o godz. 10.00.

Metka i dziennik zmian
2019-10-09 Noc Poezji 2019

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku przedsięwzięcie z cyklu „Krakowskie Noce” – Noc Poezji

Metka i dziennik zmian

Krakowski Portal Podatnika
Zapraszamy do zapoznania się internetową platformą podatkową, dzięki której można śledzić zobowiązania z tytułu podatków od nieruchomości, a także elektronicznie kontaktować się z Wydziałem Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa.